BEELDDENKERS, als kwartjes vallen...

Altijd al willen weten wat het verschil is tussen denken met je linker– en denken met je rechterhersenhelft?

“Beelddenkers, als kwartjes vallen…” wijst je de weg.

3D cover BEELDDENKERS, Als kwartjes vallen

Beelddenkers, Als kwartjes vallen...

Hoe kan het dat zo veel kinderen met een enorme potentie niet meekomen in het onderwijs? Dat ze vastlopen, onderpresteren of – in het ergste geval – ziek en gefrustreerd helemaal niet meer naar school gaan? Ongeveer een op de vijf kinderen is beelddenker en heeft een compleet andere manier van denken en leren dan waar we in het onderwijs vanuit gaan. Het zijn de kinderen die nog heel lang letters en cijfers blijven spiegelen en geneigd zijn van rechts naar links te lezen. Kinderen die eerst het grote geheel moeten begrijpen voor ze zich op details kunnen richten. Hun talenten, hun diepe inzichten, creativiteit en gevoeligheid komen in het basis- en voortgezet onderwijs nauwelijks aan bod. Met frustratie en onderprestatie (en uiteindelijk zelfs thuiszitten)tot gevolg. Natasja Esmeijer, zelf moeder van twee beelddenkers, verdiepte zich in de grote verschillen tussen kinderen met een dominante linkerhersenhelft en met een dominante rechterhersenhelft. Ze brengt in dit boek op toegankelijke wijze recent wetenschappelijke onderzoek hierover bijeen. Aangevuld met adviezen en oefeningen voor zowel ouders als leerkrachten, vormt het een compleet naslagwerk voor iedereen die beelddenkers beter wil begrijpen. Of, zoals Natasja standaard terugkrijgt van haar klanten: “Nu valt het kwartje!” Natasja Esmeijer is sinds 2012 eigenaresse van praktijk Beeldig Brein. Beeldig Brein helpt beelddenkende kinderen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en thuiszitters met het leren op hùn manier. Na deze jarenlange ervaring heeft zij alle aspecten van het beelddenken wel een keer langs zien komen en weet alle uitdagingen een passende oplossing te bieden.

4 April in de winkel:

Beelddenkers: Als kwartjes vallen…”

Een boek voor ouders en leerkrachten (PO en VO) over alles van het rechtse brein, en een beetje over het linkse. Welke consequenties heeft dit in de klas? En thuis? Hoe denkt mijn hoogbegaafde, hoogsensitieve kind met ADHD en/of ASS. Waar komen al die leermoeilijkheden vandaan? Uitleg en oplossing in één boek.

Dé sleutel naar passend onderwijs en passende opvoeding.