Spring naar inhoud

Inclusief onderwijs, ook voor beelddenkers

In het nieuwe advies van de onderwijsraad wordt gesproken over inclusief onderwijs, het vervolg op passend onderwijs. Er wordt voornamelijk gesproken over wat inclusief onderwijs is en wat beperkingen zijn en dat het onderwijs passend onderwijs moet bieden aan kinderen met een beperking.
Mijn advies is: Laten we daarbij eerst eens beginnen met de invoering van beelddenkvriendelijk onderwijs. Zorgen dat de leerkrachten kennis hebben van de andere leerstijl van beelddenkers. Zolang dit niet aan de orde komt op de PABO’s en ik nog steeds als commentaar krijg uit het onderwijs dat beelddenken niet bestaat en dat er geen bewijs is voor andere leerstijlen hebben we nog een lange weg te gaan.
Beelddenkers dat zijn de kinderen met ADHD, ASS, de hoogsensitieve kinderen en zeker niet te vergeten de hoogbegaafde leerlingen. Stuk voor stuk leerlingen met een prima onderwijspotentie maar die structureel kapot gemaakt worden.
Zou je meer inzicht hebben als leerkracht hoe deze kinderen leren dan hoeven zij zich niet aan te passen, dan kunnen zij hun eigen normale ontwikkeling volgen. Natuurlijk zullen zij zich moeten voegen naar de algemene regels en zich de lesstof volledig eigen moeten maken. Maar op de taaldenkmanier lopen ze steeds drie passen achter.
Wil je als leerkracht weten waar het allemaal om draait? Ik heb deze kennis gebundeld in mijn boek: BEELDDENKERS, Als kwartjes vallen…”. Daarin wordt uitgelegd waarom en hoe deze kinderen structureel ander onderwijs moeten krijgen. Voor ouders inmiddels al een bron van (h)erkenning.

Doordat deze kinderen heel gevoelig zijn en eerder aan de ander denken dan aan zichzelf proberen zij in het plaatje te passen dat wordt verlangt. Zolang ze het volhouden. De een knapt eerder dan de ander maar als het gebeurt ben je te laat en worden er allerlei hulptroepen ingeschakeld om het kind weer in het systeem te krijgen. Lees de blogs er maar op na. Kinderen die gedwongen worden om naar school te gaan, die op de grond gedrukt worden, kinderen die weglopen van school. Ze doen het echt niet omdat ze niet naar school willen. Het zijn kinderen die uiterst leergierig zijn en een brede interesse maar ze worden structureel afgekapt en gedwongen om stil in de schoolbankjes te zitten. De leergierigheid de kop in gedrukt.
In Finland hebben ze het beter begrepen. daar gaan de kinderen maar half zo lang naar school als in Nederland, hebben geen huiswerk maar ze leveren wel de beste leerlingen af. Ergens moet het dus toch beter kunnen.

De eerste stap zou kunnen zijn om beelddenken en dus ook ASS, HSP, HB, ADHD te erkennen als diagnose die , indien nodig, voldoende moet zijn om gebruik te maken van de variawet. De variawet voorzien in de mogelijkheid tot lestijdverkorting. Dat zou veel lucht geven aan kinderen die nu overprikkeld in de klas zitten. In deze coronatijd is ook het thuisonderwijs aardig op poten gezet ben daar zou ook een mogelijkheid liggen. Maar natuurlijk is basiskennis over de verschillende leerstijlen onontbeerlijk om deze kinderen te begeleiden.

Deze kinderen ontwikkelen een overtuiging dat zij het nooit goed doen, dat zij nergens goed in zijn en dus dom zijn. Hoe hoger de intelligentie, hoe sterker de eigen wil, des te sterker is deze overtuiging.
Om deze kinderen mee te nemen in het inclusieve onderwijs moeten we bereid zijn om twee stromen in het onderwijs te volgen. De oefen stroming en de begrijpstroming. Die stromingen kunnen prima naast en gelijktijdig gevoerd worden mits ze beiden ruimte en aandacht krijgen. Alle kinderen kunnen daarbij met de ander meeliften en eruit pikken wat bij hem past. Daarnaast moet er aandacht zijn, maar die is er in grote lijnen al , voor de ontwikkelingssnelheid per kind. Gelukkig zijn er al meerdere goede initiatieven in het hel land maar dat blijven alternatieve scholen. Wat zou het mooi zijn als vanuit de overheid en de hogere instanties beleid gemaakt werd tot invoering van een echt passend systeem. de kennis is er, nu nog de mogelijkheden om het uit te voeren.

Gepubliceerd inUncategorized

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *