Informatie voor de pers.

“Beelddenkers, als kwartjes vallen…”. 

Onderstaande foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken. 

Algemene gegevens van het boek:

Titel: Beelddenkers, als kwartjes vallen…

Subtitel: Andersom leren is zo gek nog niet

Auteur: Natasja Esmeijer

ISBN: 9789492595188

Prijs: € 24,95

ISBN e-book: 9789492595195.

Prijs: €15,95.

Uitgever: Booklight

Paperback, full colour

Aantal pagina’s: 192

eigenschappen links en rechts brein
draakje transparant

Hoe kan het dat zo veel kinderen met een enorme potentie niet meekomen in het onderwijs? Dat ze vastlopen, onderpresteren of – in het ergste geval – ziek en gefrustreerd helemaal niet meer naar school gaan?

Ongeveer een op de vijf kinderen is beelddenker en heeft een compleet andere manier van denken en leren dan waar we in het onderwijs vanuit gaan. Het zijn de kinderen die nog heel lang letters en cijfers blijven spiegelen en geneigd zijn van rechts naar links te lezen. Kinderen die eerst het grote geheel moeten begrijpen voor ze zich op details kunnen richten. Hun talenten, hun diepe inzichten, creativiteit en gevoeligheid komen in het basis- en voortgezet nauwelijks aan bod. Andersom leren is zo gek nog niet, laten we dit dan ook gaan doen. Niet alleen voor de beelddenkers maar ook voor de taaldenkers. Gelijktijdig les met gelijkwaardige uitgangspunten.

Ook de hooggevoeligheid en het perfectionisme zorgen ervoor dat deze kinderen de lat voor zichzelf erg hoog leggen met faalangst en depressie als gevolg. Dit speelt vooral rond de pubertijd wanneer de denkwerelden van taaldenkers en beelddenkers maximaal uit elkaar liggen en het toch al kwetsbare puberbrein tot het uiterste op de proef gesteld wordt.

Natasja Esmeijer, zelf moeder van twee beelddenkers, verdiepte zich in de grote verschillen tussen kinderen met een dominante linkerhersenhelft en met een dominante rechterhersenhelft. Ze brengt in dit boek op toegankelijke wijze recent wetenschappelijke onderzoek hierover bijeen. Aangevuld met adviezen en oefeningen voor zowel ouders als leerkrachten, vormt het een compleet naslagwerk voor iedereen die beelddenkers beter wil begrijpen. Of, zoals Natasja standaard terugkrijgt van haar klanten: “Nu valt het kwartje!” 

Natasja Esmeijer

Natasja Esmeijer heeft in 2012 praktijk Beeldig Brein opgericht. Beeldig Brein helpt beelddenkende kinderen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en thuiszitters met het leren op hùn manier. Na deze jarenlange ervaring heeft zij alle aspecten van het beelddenken wel een keer langs zien komen en weet alle uitdagingen een passende oplossing te bieden.

Wegens het corona-virus wordt de boekpresentatie uitgesteld. Zodra er een datum bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

De inhoudsopgave van het boek: Beelddenkers, als kwartjes vallen…

Voorwoord door Bennie Jolink.

Inleiding.

Magnus picture.

Hoofdstuk 1, de hersenhelften.

De linkerhersenhelft, De rechterhersenhelft, Secundaire eigenschappen, Denkproces hooggevoeligheid, Verdeling, Niet zwart-wit

Hoofdstuk 2: De ontwikkeling van de hersenen.

Slurffase, Symmetrische fase, Naar groep 3? Lateralisatiefase, Richtingsmoeilijkheden,  Verdere ontwikkeling,  Nooit te oud om te leren.

Hoofdstuk 3: Verschillende informatie-ingangen.

De handen, De voeten, De ogen, De oren, Verschillende leeringangen in de klas, Plaats in de klas, Bewegen in de klas, Verschillende informatie-ingangen thuis.

Hoofdstuk 4: Hooggevoeligheid.

Orchideekinderen en paardenbloemkinderen (Boyce), Verschillende soorten prikkels, Fysieke prikkels, Emotionele prikkels, Nieuwe situaties, Sociale situaties, Intense verwerking, Perfectionisme en faalangst, Black-out, Talenten van HSK, Pesten, Soorten HSK,

Hoofdstuk 5: Hoogbegaafdheid.

Wat een kind hoogbegaafd maakt, Vaste mindset en groeimindset, Bottom-up denken, Top-down denken.

Hoofdstuk 6: Autisme en ADHD.

Autisme, De belangrijkste behoeften bij autisme nog even op een rijtje, ADHD, ADD, Beelddenkers en ADHD, Comorbiditeit,  Vol hoofd, Hoe ons geheugen werkt

Hoofdstuk 7: Breinkennis.

Spiegelneuronen, Amygdala, Hippocampus, Hypofyse, Hypothalamus, Dyslexie en dyscalculie, Executieve functies.

Hoofdstuk 8: Geïntegreerd lesgeven: de basisschool

Geïntegreerd lesgeven, Lesgeven, Hoe je dit aanpakt bij de verschillende vakken, Extra tips voor leerkrachten van beelddenkers.

Hoofdstuk 9: Geïntegreerd lesgeven: voortgezet onderwijs.

Begripsleren en oefenleren, Specifieke leerproblemen van beelddenkers in het voortgezet onderwijs, Lesgeven, Toetsen, Wat beelddenkers nodig hebben van een docent.

Hoofdstuk 10: Beelddenkers binnen het gezin.

De ouders, De kinderen, Pubers, Wat je thuis kunt doen om je kind te helpen.

Hoofdstuk 11: Thuiszitters.

Goed nieuws, Wat je allemaal tegenkomt als je hulp zoekt voor je kind,

Bibliografie.

Contactgegevens:

Natasja Esmeijer

info@natasjaesmeijer.nl

0615112021

Perspagina