3D cover BEELDDENKERS, Als kwartjes vallen

Beelddenkers en ons onderwijssysteem gaan niet goed samen, of toch wel?

Beelddenkers hebben een compleet andere manier van denken en leren waardoor ze in ons huidige onderwijssysteem niet goed uit de verf kunnen komen en zelfs beschadigd kunnen raken, ondanks de beste intenties van onze leerkrachten. 

Wat kun je verwachten?

Uitleg verschil in denken en leren

Doordat beelddenkers op een hele andere manier informatie verwerken gaan ze ook anders met deze informatie om.

Welke rol speelt hooggevoeligheid?

Hooggevoeligheid zit met het hele denkproces verweven en is niet los te koppelen van het leren.

ADHD, ADD, ASS, HSP en HB

Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten met beelddenken?

Beelddenkers op shool

Beelddenkers kunnen prima leerlingen zijn. Als je maar weet hoe.

Free preview

Overtuig jezelf en lees alvast de eerste paar bladzijden.

Author spotlight

Respect forming clothes do in he. Course so piqued no an by appear. Themselves reasonable pianoforte so motionless he as difficulty be. Abode way begin ham there power whole. Do unpleasing indulgence impossible to conviction. Suppose neither evident welcome it at do civilly uncivil. 

Iven Margolis

Readers say

Learning techniques to banish negative emotions and the distractions surrounding us in a consumer society which take me off the path to life.

Paul Smith

I’ve been helped immensely just by reading the first chapter. I embrace the focus on living the Stoic philosophy and more.

Martha Hoax

Only $4.99

Don’t like it? Get a complete refund.

Translate »